Nhà trường tổ chức cho giáo viên đi lễ chùa đầu năm

28872081_426871391098967_4479923461237506048_n 28959292_2114883762066616_1612999506718703638_n