Trường Tiểu học Lê Lợi tổ chức cuội thi Rung chuông vàng cấp trừơng cho học sinh các khơi lớp 1, 2, 3, 4 và 5

Tháng Năm 24, 2019 9:25 chiều

60884444_573075793101720_1244805629755785216_n 60942753_340835953282132_3157416165085544448_n 60998216_555432911531042_8280627759059828736_n 61023712_365413147420526_6800931604836384768_n 61239978_416591219193790_7444624984917409792_n

Các tin liên quan