Trường TH Thành Lợi – Điểm trường A tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng cho học sinh khối Lớp 2

Tháng Sáu 24, 2020 9:31 sáng

Địa điểm: Trường tiểu học xã Thành Lợi – Điểm trường A

Thành Phần: đ/c Nguyễn Thị Hương – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Các Thầy cô đang giảng  dạy k hối lớp 2, 149 em học sinh khối lớp 2

dba183e5a83655680c27 13a818f03323ce7d9732
242a00ba2a69d7378e78 f7dc9cd0b7034a5d1312

Các tin liên quan