Sinh hoạt chuyên môn tổ 4 + 5 Tháng 10/2019

Tháng Mười Một 4, 2019 8:27 sáng
  1. Thời gian:

– Từ 14  giờ  đến 16 giờ 45 phút ngày 24 tháng 10 năm 2019

  1. Thành phần

– Đ/c Phạm Thị Thu Hà – Hiệu trưởng

– Đ/c Nguyễn Thị Hương – Phó hiệu trưởng

– Đ/c  Bùi Thị Thu Hoài – Phó hiệu trưởng

– Đ/c  Dương Thị An – Phó hiệu trưởng

– Thầy Được – Đại diện công ty Poki

– Toàn bộ GV tổ 4,5 Trường tiểu học xã Thành Lợi

III. Địa điểm

-Tại văn phòng điểm trường A Trường tiểu học xã Thành Lợi

Tải nội dung sinh hoạt tại đây:sinh hoạt chuyên môn tổ 4,5 tháng 10. 2019

Untitled Untitled4
Untitled3 Untitled2

Các tin liên quan