Sáng ngày 10/9/2019 Đoàn Thanh Trường tiểu học xã Thành Lợi ra quân thực hiện “Cổng trường an toàn”

Tháng Chín 11, 2019 3:58 chiều

Thực hiện theo công văn liên ngành Giáo Dục – Đoàn Thanh niên Số55 KH – LN Huyện Vụ Bản ngày 22 / 08/2019.

70580034_500593497428685_3663162913675280384_n
69839622_486384822094146_6388886641620025344_n 69975211_470339026902142_7966068825361743872_n

 

Các tin liên quan