Phát động phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 20-10

Tháng Chín 16, 2019 10:33 sáng

Hoạt động được tổ chức dưới cờ  Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2019 – Điểm trường A – Tiểu học xã Thành Lợi

ảnh th n1003 ảnh th10 04
ảnh tháng 10 ảnh thánh 10 05
ảnh tháng 10 07 th1002

 

Các tin liên quan