Nhà trường tổ chức thi cắm hoa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Tháng Mười Một 19, 2019 8:28 sáng

Thời gian: 16h chiều ngày 17/11/2019

Địa điểm: Trường tiểu học xã Thành Lợi – Điểm trường A

Thành Phần: Học sinh các toàn trường, các lớp tham gia thi cắm hoa và thuyết trình

1683a858871f7e41270e 3409f76cd82b2175783a
571770ad5feaa6b4fffb 376231ee1ea9e7f7beb8
0ae11b673420cd7e9431 71453928166fef31b67e
05d27c0c534baa15f35a aee9bf7b903c6962302d

Các tin liên quan