Ngày 1/10/2019 Nhà trường phối hợp với trạm Y tế xã Thành Lợi khám sức khỏe đầu năm cho học sinh tại điểm trường A

Tháng Mười 1, 2019 9:34 sáng
71242306_1093261344200426_885125083905916928_n 71283817_504338103456772_8150567142790529024_n
71583057_497002707821260_3887022677931589632_n 71716890_3078725782169217_4616014675446857728_n

 

Các tin liên quan