HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2019

Tháng Mười 31, 2019 8:21 sáng

Địa điểm: Trường tiểu học xã Thành Lợi – Điểm trường A

Thành Phần: Thầy Nguyễn Văn Lanh – Chuyên viên Phòng Giáo Dục huyện Vụ Bản. Các đ/c trong BGH và toàn thể giáo viên trong nhà trường.

Thời gian: từ 14h đến 17h.

75418177_814255412343424_3996489011915915264_n 73515734_2462521267325891_4707591882232823808_n
77161224_2341257832850873_3609837467311538176_n 74674914_565149310906432_7231667647249645568_n

Các tin liên quan