HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Mười 16, 2019 2:37 chiều

Sáng ngày 10/10/2019 Trường tiểu học xã Thành Lợi tổ chức hội nghị Công chức, viên chức năm học 2019 – 2020.

Thành Phần: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong nhà trường.

Địa điểm: Điểm trường A- Trường tiểu học xã Thành Lợi

Thời gian: 7h 15 phút sáng ngày 10/10/2019

Đồng chí Phạm Thị Thu Hà thông qua báo cáo kết quả việc thực hiện NQ, Chủ chương nhiệm vụ của đơn vị. Kế hoạch năm học.

6d706bbb9db17bef22a0 ccvc2019

 

1bae75dd8fd7698930c6 6cce2cecdae63cb865f7
66cccdfa3bf0ddae84e1 a4eb5609a003465d1f12

 

182039f6cffc29a270ed

 

 

 

Các tin liên quan