Hoạt động CLB Rô Bô Com – Tháng 10/2019

Tháng Mười 22, 2019 7:58 sáng
  1. Thành phần: Giáo viên Tin điểm trường A, C xã Thành Lợi và học sinh hai điểm trường đó
  2. Thời gian: 7h30 đến 10h

Địa điểm: Điểm trường A xã Thành Lợi

  1. Nội dung
  2. Dò line tự động

* Thuật toán

– Đọc mắt line A6, A7

– Nếu nhận được thông số mắt đo chuẩn, rô bốt đi thẳng

– Nếu thông số mắt đọc lệch trái giảm động cơ trái

– Nếu thông số mắt đọc lệch phải giảm động cơ phải

– Nếu cả hai mắt lệch cho robot đi lùi để đò lại vạch đen

  1. Thuật toán mê cung

– Đo đọc khoảng cách đến vật cản

– Nếu khoảng cách nhỏ hơn khoảng cách quy định thì đi thẳng

– Ngược lại thì rẽ trái hoặc phải rồi đi thẳng

– Sử dụng biến đếm để nhận biết số các lần quay trái, phải của rô bốt.

5a96d9d3b7d0518e08c1 881ee3418d426b1c3253
db0748ae25adc3f39abc robot2019

 

        Học sinh nghiên cứu thuật toán và chạy thử mê cung

Các tin liên quan