ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THÀNH LỢI NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Mười 7, 2020 2:31 chiều

Thành Phần: Đ/c Nguyễn Thị Hương – PHT nhà trường

Đ/c Dương Thị An – PHT nhà trường

đ/c Nguyễn Thị Việt Đức – TPT, đ/c Phạm Thị Bảo Thoa – Bí thư Đoàn trường, các thầy cô giáo chủ nhiệm tại các điểm trường

z2112079697543_0daa8fd81cebd97524ab0e0f87727eec z2112063663257_d44481cd33016ff32f551b85d50cb7d6
z2112079690049_c24a4fadfb5ba293a6dd6b177d150bfb z2112063667767_feb932fad4ecd6362f656fbf5ec67d69
z2112079691556_d08ced1599e6b41101d581c2daf6d531 z2112079845107_6c0fa0f530565ceadf8a34f523ac1642
z2112079697543_0daa8fd81cebd97524ab0e0f87727eec z2112079693846_6f23e239072849509e691d1c5b0b007c

Các tin liên quan