LỄ TIẾP NHẬN TÀI TRỢ 18 TIVI SAMSUNG 50 INCH

Tháng Sáu 14, 2019 8:50 sáng

Từ: 1. Đại diện Quỹ Hội đồng hương làng Gạo tại TP. Hồ Chí Minh Ông Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch Ban lên lạc.

2. Ông Vũ Đức Mạnh – Nhà tài trợ

3. Ông Bùi Huy Toàn – Nhà tài trợ

4. Ông Phan Xuân Hưng – Nhà tài trợ

5. Ông Vũ Duy Thọ – Nhà tài trợ

tv2 tv3 tv5 tv6

 

 

Các tin liên quan