LỄ TIẾP NHẬN 2 TI VI TỪ CÔNG TY POKI

Tháng Mười 5, 2019 9:34 chiều

Ngày 04/10/2019 Trường tiểu học xã Thành Lợi – Điểm trường B, điểm trường C tiếp nhận 2 ti vi 50 ich từ Công ty Poki.

0b9f95bcbfe359bd00f2 14aa8988a3d745891cc6
c5867ea154feb2a0ebef f41c2a360069e637bf78
PokiC
0b9f95bcbfe359bd00f2

 

Các tin liên quan