Đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho học sinh vào mỗi buổi sáng trước khi vào trường – Tại điểm trường A

Tháng Năm 13, 2020 8:33 sáng
96515826_267952177670234_9119151365472387072_n
96820693_644116106430369_7323651720582529024_n
96161042_259411472080335_931085451631001600_n 96832098_564325097820537_1110074949516656640_n
c5ceaf21ac0956570f18 073b10df10f7eaa9b3e6

Các tin liên quan