Công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh Conora tại 3 điểm trường của trường TH xã Thành Lợi

Tháng Hai 4, 2020 7:04 chiều
064a906db8a440fa19b5 95268810a0d9588701c8
83927439_787839985043870_7007856575037571072_n 83888326_1063979390661302_6911030402819817472_n
83893616_1070021076690456_3098582835481542656_n 83841008_569697430554334_8619618373703041024_n
3c6217403f89c7d79e98 58b6d893f05a0804514b

Các tin liên quan