Phân công chuyên môn Năm học 2018 – 2019

Tháng Mười Hai 1, 2018 7:28 chiều

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019

(Kèm theo Kế hoạch số 05  ngày 15 tháng 9 năm 2018)

STT Họ và tên Chức vụ Dạy lớp, môn

Tham gia GDKNS, HĐ ngoài giờ chính khóa nào?

TSố tiết/tuần

1 Phạm Thị Thu Hà Hiệu trưởng Đạo đức lớp 5A,5B Chỉ đạo 8
2 Nguyễn Thị Hương P.Hiệu trưởng ĐĐ lớp 1A; 1B; 1C;1D Phụ trách 8
3 Đinh Quang Hùng Giáo viên Lớp 5 A Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
4 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Giáo viên Lớp 5B Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
5 Nguyễn Thị Diệu Thuần Giáo viên Lớp 5C Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
6 Trần Thúy Hà Giáo viên Lớp 4A Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
7 Phan Thị Kim Nguyên Giáo viên Lớp 4B Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
8 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Lớp 4C Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
9 Trần Thị Thanh Hải Giáo viên Lớp 3A Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
10 Phan Thị Hồng Thanh Giáo viên Lớp 3B Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
11 Lê Thị Huệ Giáo viên Lớp 3C Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
12 Phạm Thị Bảo Thoa Giáo viên Lớp 2A Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
13 Trần Thị Thơ Giáo viên Lớp 2B Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
14 Nguyễn Thu Thủy Giáo viên Lớp 2C Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
15 Đỗ Thị Huệ Giáo viên Lớp 1A Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
16 Phạm Thị Hồng Giáo viên Lớp 1B Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
17 Phan Thị Đào Giáo viên Lớp 1C Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
18 Ông Thị Thêu Giáo viên Lớp 1D Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
19 Đỗ Thị Nga Giáo viên Lớp 1E Dạy KNS , CLB Toán,Tiếng việt, TNST, VN- TT 8
20 Nguyễn Thị Việt Đức Giáo viên Gv  Tin học Chủ nhiệm CLB Văn nghệ -Thể thao; KNS, TNST 4
21 Phan Thanh Hòa Giáo viên Gv  Tin học CLB Văn nghệ -Thể thao;TNST, KNS 4
22 Trần Thị Thắm Giáo viên GV Tiếng anh CLB Văn nghệ -Thể thao;, Tiếng Anh 4
23 Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên GV Tiếng anh CLB Văn nghệ -Thể thao;, Tiếng Anh 4
24 Vũ Thị Thúy Giáo viên GV Thể dục CLB Văn nghệ -Thể thao;TNST, KNS 4
25 Nguyễn Như Đại Giáo viên GV Thể dục CLB Văn nghệ -Thể thao;TNST, KNS 4
26 Phạm Tuyết Trinh Giáo viên GV Mỹ Thuật CLB Văn nghệ -Thể thao;TNST, KNS 4
27 Nguyễn Minh Đức Giáo viên GV Âm nhạc CLB Văn nghệ -Thể thao;TNST, KNS 4
28 Trần Thị Kim Hạnh Nhân viên T.viện +Thủ quỹ CLB Văn nghệ -Thể thao;TNST, KNS 4
29 Tống Thị Dung Nhân viên Kế toán +Văn thư CLB Văn nghệ -Thể thao;TNST, KNS 4
30 Phạm Thị Lệ Nhân viên Y tế học đường CLB Văn nghệ -Thể thao;TNST, KNS 4

 

Các tin liên quan