Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THÀNH LỢI – ĐIỂM TRƯỜNG A

Địa chỉ: Thôn Qủa Linh xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông/Bà Chức vụ: Phạm Thị Thu Hà
Điện thoại: DĐ:  02283987093 – Email: truongthxathanhloi@gmail.com