Lễ kết nạp Đội cho học sinh Khối 3 năm học 2017-2018

Tháng Tư 3, 2018 8:14 sáng

IMG_4088 IMG_4089 IMG_4090 IMG_4091 IMG_4092

Các tin liên quan