ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN – TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THÀNH LỢI – NHIỆM KÌ 2019 – 2020

Tháng Mười 28, 2019 9:30 sáng

Ban chấp hành gồm có 7 đồng chí:

1. Phạm Thị Bảo Thoa – Bí thư – Điểm trường A

2. Ngô Thị Hoa – Phó bí thư – Điểm trường B

3. Trần Thị Thủy – Phó bí thư – Điểm trường C

4. Phan Thanh Hòa – Ủy viên – Điểm trường A

5. Nguyễn Tài Hùng – Ủy viên – Điểm trường A

6. Đoàn Thị Thanh Hoa – Ủy viên – Điểm trường B

7. Trần Phương Thúy – Ủy viên – Điểm trường C.

cd705638c4ed22b37bfc
bf06bbe42f31c96f9020
20671d8179549f0ac645 dc59c481a054460a1f45
72735444_1465440656928110_2628178908914122752_n 73240136_2777086202311025_7399013991307018240_n

Các tin liên quan