Công tác đền ơn đáp nghĩa

Trường tổ chức chúc tết các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thành Lợi – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định

IMG_3782IMG_3824IMG_3822IMG_3823