Thông báo nhà trường

tv6

LỄ TIẾP NHẬN TÀI TRỢ 18 TIVI SAMSUNG 50 INCH

Từ: 1. Đại diện Quỹ Hội đồng hương làng Gạo tại TP. Hồ Chí Minh Ông Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch Ban lên lạc. 2. Ông Vũ Đức Mạnh – Nhà tài trợ 3. Ông Bùi Huy Toàn – Nhà tài trợ 4….